Ochrana súkromia a súbory Cookies

1. Prehľad ochrany údajov

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú uvedené nižšie.


Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke


Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete na požadovanom právnom upozornení webovej stránky.


Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sú zhromažďované automaticky našimi informačnými systémami pri návšteve našich webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo kedy ste navštívili webovú stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.


Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránky používajú.


Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Vždy máte právo požadovať bezplatne informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnom upozornení. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.


2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana dát

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne, v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a na aký účel sa to deje.


Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.


Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Toptime, s.r.o., Mlynská 158/18, 96233 Budča, Slovensko

E-mail: info (zavináč) hodinkomania.sk


Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).


Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.


Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Príslušným regulačným orgánom v záležitostiach týkajúcich sa právnych predpisov o ochrane údajov je Úrad na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).


Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy automaticky doručenej vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.


Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako to umožňuje zákon, máte právo byť kedykoľvek bezplatne oboznámený s informáciami o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účely, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v našom právnom upozornení.


Zákaz propagačných e-mailov

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na právne oznámenie o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podnikať konkrétne súdne konanie, ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam.


3. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú našim webovým stránkam jednoduché používanie, efektívnosť a bezpečnosť. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači. Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky. Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookie za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automatické odstránenie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok. Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookie (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), budú sa s nimi zaobchádzať samostatne.


Súbory servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám v "súboroch serverových denníkov". Sú to:

• Typ prehliadača a verziu prehliadača

• Používaný operačný systém

• Adresa URL

• Názov hostiteľa prístupového počítača

• Čas žiadosti servera

• IP adresa


Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR, ktoré umožňuje spracovávanie údajov na splnenie zmluvy alebo na predbežné opatrenia k zmluve.


Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke, aby ste získali prístup k ďalším funkciám, ktoré tu ponúkame. Vstupné údaje sa použijú len na účely použitia príslušného webu alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade vašu registráciu odmietneme.


Ak Vás budeme informovať o dôležitých zmenách, ako sú zmeny v rámci našich stránok alebo technické zmeny, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.


Údaje poskytnuté pri registrácii spracujeme len na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.


Údaje zozbierané počas registrácie budeme aj naďalej uchovávať tak dlho, ako zostanete zaregistrovaní na našej webovej stránke. Zákonné obdobia uchovávania zostávajú nedotknuté.


Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame iba vtedy, keď je potrebné vytvoriť alebo upraviť právne vzťahy s nami (hlavné údaje). Toto sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR, ktoré umožňuje spracovávanie údajov na splnenie zmluvy alebo na predbežné opatrenia k zmluve. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame pri prístupe na naše webové stránky (údaje o používaní) iba v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby ste mohli pristupovať k našej službe alebo aby sme vás mohli účtovať za to isté.


Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa po ukončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.


Údaje prenášané pri registrácii na služby a digitálny obsah

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám len v rozsahu potrebnom na splnenie podmienok vašej zmluvy s nami, napríklad bankám povereným spracovaním vašich platieb.


Vaše údaje nebudú prenesené na akýkoľvek iný účel, pokiaľ ste na to výslovne nesúhlasili. Vaše údaje nebudú poskytované tretím stranám na reklamné účely bez vášho výslovného súhlasu.


Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR, ktoré umožňuje spracovávanie údajov na splnenie zmluvy alebo na predbežné opatrenia k zmluve.


4. Analýza a inzerciaGoogle

reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame službu Google reCAPTCHA (ďalej len "reCAPTCHA"). Túto službu poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA slúži na overenie, či údaje zadané na našej webovej stránke (napríklad na kontaktnom formulári) boli zadané človekom alebo automatizovaným programom. Za týmto účelom reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webových stránok na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky, len čo návštevník stránky vstúpi na webovú stránku. Pre analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, ako dlho bol návštevník na webových stránkach alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zozbierané počas analýzy budú odovzdané spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA sa uskutočňujú úplne na pozadí. Návštevníkom webových stránok sa nedáva na vedomie, že takáto analýza prebieha.


Spracovanie údajov je založené na čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem chrániť svoje stránky pred neoprávneným automatizovaným indexovým prehľadávaním a spamom.

Viac informácií o reCAPTCHA spoločnosti Google a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.


5. Newsletter

Údaje newslettera

Ak by ste chceli dostávať náš newsletter, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a súhlasíte s tým, že budete dostávať tento newsletter. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií a ich odovzdanie tretím stranám.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR. Môžete odvolať súhlas na ukladanie vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zasielanie newsletteru kedykoľvek, napr. prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu newslettra. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje poskytnuté pri registrácii do newslettra sa použijú na distribúciu newslettra, kým nezrušíte toto prihlásenie, vedy sa uvedené údaje odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy pre oblasť členov), zostávajú neovplyvnené.


6. Pluginy a nástroje

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.


Keď vyvoláte stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje sociálny doplnok, váš prehliadač vytvára priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google sa robí v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.


Vimeo

Naša webová stránka využíva funkcie poskytované video portálom Vimeo. Túto službu poskytuje spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok Vimeo, vytvorí sa pripojenie k serverom Vimeo. Tu je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Vimeo navyše obdrží vašu IP adresu. To platí aj vtedy, keď nie ste prihlásený / -á do Vimeo pri návšteve našich webových stránok alebo nemáte účet Vimeo. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sú uložené.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu Vimeo, Vimeo vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Toto môžete zabrániť odhlásením sa z vášho účtu Vimeo.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese https://vimeo.com/privacy.


Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Google Mapy prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Google Mapy, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.