Všetok textový, obrazový a ostatný materiál a obsah poskytovaný a zverejňovaný na stránke www.hodinkomania.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a obrázkov ako i tretích strán. Za použitie a šírenie obrázkov a iných materiálov, ktoré slúžia ako ilustračné obrázky, ručí každý registrovaný používateľ, dodávateľ alebo poskytovateľ týchto obrázkov samostatne. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že v súvislosti s použitím a šírením obrázkov a ďalších materiálov iného autora je povinný uviesť pri použitom obrázku/ materiále meno autora resp. pseudonym a zdroj (URL, www). V prípade zanedbania tejto povinnosti registrovaný používateľ na seba preberá zodpovenosť za použitie a šírenie daného materiálu bez súhlasu jeho autora, ak je takýto súhlas vyžadovaný.