Príspevky od tlapka

    Na slovensku nemáme more atak spojitosť sa ťažko hladá.Máme ale zbytky mora - morské oká- plesá.Čo tak dať názov morské oko po nemecky Meerauge.Pre mňa názov pekný skrývajúci niečo tajomné , niečo ča sa v ňom skrýva čo treba objaviť...Zober to ako námet.

    Nikto Ti nič nezabavil. Podľa paragrafu 64 colného zákona Colný úrad môže zaistiť tovar alebo vec ak sú nevyhnutne potrebné na preukázanie skutočnosti dôležitých na riadne vykonanie colného dohľadu alebo ak sa bezprostredne použili v súvislosti s tovarom alebo vecou o ktorých sa tieto skutočnosti zisťujú ,alebo na prerokovanie colného priestupku alebo colného deliktu ......
    Pokiaľ si dal menšiu faktúru a prišli Ti na to , máš problém asi ťa vyriešia za colný priestupok. Teraz by si mal zavolať tomu kto je napísaný, že to vybavuje na rozhodnutí o zaistení. Určite je tam lehota, do ktorej by si mal preukázať skutočnosti ktoré požadujú. Pokiaľ by mali podozrenie na fake , musia osloviť zástupcu spoločnosti / SEIKO /, ktorý sa do 10 dní má vyjadriť či je to fake alebo nie. Ak sa vyjadrí asi to fake nebude a tak ti ich nezabavia a nezlikvidujú. Je v tvojom záujme doniesť im všetky podklady na stanovenie colnej hodnoty a vypočítania cla a DPH. Zaistenie tovaru nie je zabavenie. Dúfam , že ti to dopadne dobre a hodinky budeš mať čoskoro doma .


    P.S. ešte odkaz pre Begiho. - nevieš o čom hovoríš. Colníci nosia pre tento štát viac ako 55% príjmu štátneho rozpočtu, ak si o tom nevedel . Ako sú prerozdelované ďalej je už iná káva. Ak máš vedomosti o tom ako unikajú peniaze z kotajnerov tiež podnikateľov je tvojou povinnosťou nahlásiť tieto poznatky ako podozrenie zo spáchanie trestného činu / ako , - vyhľadaj si napr zelenú linku na internete / ak máš gule a nie iba trieskať slová do vetra ....

Letisko Sliač