Pravidlá fóra

 • Tieto pravidlá platia pre všetkých užívateľov diskusného fóra http://www.hodinkomania.sk


  Správanie užívateľov na fóre


  1, Predpokladá sa základné dodržiavanie slušného správania všetkých členov. Žiadne vzájomné osočovanie nie je na mieste ako ani podnecovanie búrlivých tém, ktoré by mohli viesť k vzájomným hádkam.
  2, Je potrebné dodržiavať tematické sekcie. Taktiež by bolo vhodné keby sa členovia fóra príliš neodkláňali od určenej témy. Témy, ktoré sa netýkajú zamerania portálu http://www.hodinkomania.sk tu nemajú čo hľadať, pokiaľ na to nebude vymedzená konkrétna sekcia určená administrátorom alebo moderátorom fóra.
  3, Užívatelia osobne zodpovedajú za každý svoj príspevok.
  4, Je zakázané vytvárať na tomto fóre viacero profilov jedným užívateľom.
  5, Je zakázané odkazovať v príspevkoch na stránky s komerčným zameraním, ktorých vlastník je sám prispievateľ (výnimky udelené administrátorom nájdete nižšie vo vlákne).
  6, Je zakázané uvádzať v podpise užívateľa akýkoľvek hyperlinkový odkaz bez predchádzajúceho povolenia administrátora.
  7, Je zakázané vytvárať obsah, ktorého hlavným zmyslom je posthunting (cielené zvyšovanie a zbieranie počtu príspevkov)
  8, neodporúčam vytvárať zbytočné citácie, t.j. reagovať na priamo predošlý príspevok citáciou.
  9, je zakázané zverejňovať obrázky, ktoré obsahujú nahotu
  10, treba dbať na autorské práva pri uverejňovaní príspevkov (viď nižšie tučným písmom*)


  Príspevky, ktoré porušujú tieto pravidlá budú bez upozornenia upravené, premiestnené alebo vymazané administrátorom alebo moderátorom fóra. Pri častom porušovaní pravidiel tohoto fóra môže administrátor alebo moderátor upozorniť užívateľa na dodržiavanie pravidiel. V prípade, že pôjde o sústavné porušovanie pravidiel, administrátor alebo moderátor fóra môže podľa vlastného uváženia udeliť užívateľovi BAN (dočasné alebo trvalé zamedzenie prístupu užívateľa do fóra).


  Pokiaľ je podľa názoru niektorého užívateľa obsah príspevkov iného užívateľa v rozpore s týmito pravidlami, môže využiť možnosť oznámenia príspevku vedeniu fóra. Sťažnosti na prácu moderátorov prosím zasielajte formou súkromných správ alebo emailu administrátorovi tohoto fóra.


  Hlavným účelom týchto pravidiel je zachovanie kvality diskusie ako aj hlavného zámeru fóra, ktorým je diskusia o hodinkách. Preto verím, že sa tieto budú dodržiavať.


  *Všetok textový, obrazový a ostatný materiál a obsah poskytovaný a zverejňovaný na stránke http://www.hodinkomania.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a obrázkov ako i tretích strán. Za použitie a šírenie obrázkov a iných materiálov, ktoré slúžia ako ilustračné obrázky, ručí každý registrovaný používateľ, dodávateľ alebo poskytovateľ týchto obrázkov samostatne. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že v súvislosti s použitím a šírením obrázkov a ďalších materiálov iného autora je povinný uviesť pri použitom obrázku / materiáli meno autora resp. pseudonym a zdroj (URL, www). V prípade zanedbania tejto povinnosti registrovaný používateľ na seba preberá zodpovednosť za použitie a šírenie daného materiálu bez súhlasu jeho autora, ak je takýto súhlas vyžadovaný.

Letisko Sliač