Zenith Elite lady ultra thin moonphase

Letisko Sliač