Cistenie, udrzba kozenych remienkov

Letisko Sliač