Dátum ako hodinárska komplikácia

 • Dátum:
  Niekto považuje za hodinársku komplikáciu už vlastný dátum v dátumovom okne, niekto považuje dátum za komplikáciu až v prípade tzv. Big Date, teda veľkého datumu, kde sú čísla aj vlastné dátumové okno väčšej veľkosti, ako v prípade klasického prevedení. Táto zväčšená konštrukcia dátumového okná sa najčastejšie používa v Haute Horlogerie - v tej najvyššej triede hodinárskeho majstrovstvá, ale nájdeme ju už aj v lacnejších triedach hodiniek. Ale máme aj celú plejádu hodiniek, ktoré dátum nemajú vôbec. Mnoho milovníkov hodiniek vyhľadáva práve hodinky bez dátumového okná a ako sami hovoria, jedná sa o najprehľadnejšie, ľahko čitateľné hodinky s čistým klasickým dizajnom. Medzi zástupcami modelov hodiniek bez dátumového okna nájdeme hodinky z radov spoločenských, pilotných i potápačských hodiniek. Dokonca aj v radoch športových hodiniek dátumové okno niekedy chýba a to z dôvodu lepšej prehľadnosti ďalších funkcií, ktoré si správny model športových hodiniek vyžaduje.Často sa tiež stretávame so situáciou, kedy sa vyrábajú obmedzené edície hodiniek podľa svojich originálnych historických vzorov. Pôvodné hodinky dátum a dátumová okná nemali a nové modely na ne nadväzujúce už dátum majú. Je to z dôvodu väčšej univerzálnosti a navýšenie počtu informácií, ktoré nám môžu hodinky sprostredkovať. V týchto prípadoch sa neraz stretávame s nepríliš vkusne umiestnenou dátumovkou, ktorá ako by nepatrične zasahovala do celkovej originálnej prehľadnosti toho ktorého modelu.


  Pozrime sa na dátum z pohľadu jeho konštrukcie a funkcie a to na jeho najčastejšiu konštrukčnú podobu:


  Na hodinkách nájdeme zobrazenie dátumu v dátumovom okne najčastejšie v polohe pri indexe tretej hodiny, ale rovnako tak u šiestej, deviatej či dvanástej. Pod číselníkom hodiniek je skrytý dátumové veniec, ktorý nesie čísla 1-31. Tieto čísla sa nám zobrazujú v dátumovom okne. Väčšinou sa jedná o jeden dátum, v niektorých prípadoch majú hodinky tzv. trojdatumky, ktoré zobrazujú včerajšie, dnešné a zajtrajšie dátum, pričom dnešné
  dátum býva zvýraznené. Dátumový veniec sa vďaka prepojeniu s vlastným strojčekom hodiniek raz za 24 hodín pootočí o jedno okienko, ale tiež je možné ho nastaviť na správnu aktuálnu hodnotu ručne a to vďaka konštrukcii prepojenia s korunkou hodiniek, kedy je jedna jej povytiahnutá poloha určená práve pre
  rýchle nastavenie dátumu. Ide o tzv. rýchloposuv dátumu. Ako sa dátumový veniec postupne otáča, jednotlivé údaje sa objavujú v dátumovom okne, zatiaľ čo ostatné sú skrytá číselníkom. Podobne funguje aj komplikácia Big Date, len s tým rozdielom, že normálne zobrazenie dátumu používa jeden veniec s číslami, ale komplikácie Big Date má vence dva.


  Zobrazenie Day-Date:
  Nejedná sa o nič iné, než o zobrazenie dátumu a aktuálneho dňa v týždni, ktoré býva najčastejšie označené skratkou odvodenou od názvu dňa v anglickom jazyku. Tu už záleží priamo na výrobcovi hodiniek, aký jazyk použije a často sa stretneme s dvoma jazykmi, anglickým a jazykom používaným v krajine výrobcu. Aj tu má deň v týždni svoje okno niekedy spojené s oknom dátumovým, niekedy samostatné a dokonca nachádzajúce sa úplne na inej strane číselníku ako dátum. Všetko záleží na tej ktorej konštrukciu hodiniek a dizajnérskym zámerom konštruktérov.


  Na niektorých hodinkách nájdeme malú lupu nad dátumovým oknom, hovorí sa jej Kyklopovo oko. Po prvýkrát ju na svojich hodinkách predstavil zakladateľ firmy Rolex kvôli svojej žene, ktorá mala problém prečítať dátum. Či je táto historka pravdivá vám ale nepoviem.


  Zobrazenie dátumu v jeho najjednoduchšej podobe je potrebné každý mesiac, ktorý nedosahuje 31 dní, manuálne nastaviť. Existujú však vyššie formy konštrukcie komplikácie datumu, kde táto nutnosť odpadá, tieto mechanizmy sa nazývajú Annual Calendar - ročný kalendár a Perpetual Calendar - večný kalendár. Zatiaľ čo ročný kalendár si poradí s dátumami v celom roku s výnimkou mesiaca februára, kedy je potrebné ho ručne prenastaviť, večný kalendár je
  prednastavený na mnoho rokov dopredu.


  Každý z nás sa musí pred nákupom hodiniek sám správne rozhodnúť, či mu vyhovujú hodinky bez dátumu, alebo či dá radšej prednosť tejto užitočnej informácii, ktorú nám môže jediný rýchly pohľad na hodinky sprostredkovať. Hodinky s funkciou Day-Date sú často obľúbené ľuďmi, ktorí potrebujú informáciu o aktuálnom dni, či už z dôvodov pracovných či úplne súkromných. Ja osobne funkciu dátumu na hodinkách rád vyhľadávam a dokonca mám
  najobľúbenejšie funkciu Day-Date, kde však ponuka nebýva taká široká a musím dať prednosť vlastnej značke či štýlu hodiniek.
Letisko Sliač