IWC Portuguese Siderale Scafusia • I keď tento model už nieje novinka, určite si zaslúži vlastné vlákno. IWC Portuguese Siderale Scafusia sú hodinky, ktoré okrem bežného času ukazujú tiež čas siderický (hviezdny) a hviezdnu oblohu v reálnom čase nad zvoleným miestom. Novinkou je tiež tourbillon, ktorý je doplnený mechanizmom typu remontoiru (čiže naťahovacieho mechanizmu) pre dosiahnutie konštantnej impulzovej sily a moderným nastavovaním časového kroku zotrvačky pomocou zmeny polohy závaží. Konštrukciu týchto výnimočných hodiniek predchádzal v IWC Schaffhausen desaťročný intenzívny vývoj.


  Pohľad zhora na ciferník s centrálnymi ručičkami hodín a minút, sekundy ukazuje ručička nad tourbillonom, umiestnená v polohe ,,9´´. Siderický (hviezdny) čas ukazuje malý štyriadvadsať hodinový sčítač na pozícii ,,12´´. Pretože siderický čas je určený rotáciou zemegule vzhľadom k stáliciam, je hviezdny deň asi o 4 minúty kratší ako strední deň slnečný. V hodinkách je beh hviezdneho času definovaný prevodom natoľko presne, že ročná odchýlka je iba 11,5 sekundy ! Stav náťahu ukazuje (v percentách rezervy chodu) subciferník v polohe medzi ,,4´´ a ,,5´´. Hodinky sú poháňané dvoma paralelnými pérovníkmi s celkovou rezervou chodu 4 dni.


  Zväčšení pohľad na tourbillon poskytuje obrázok č.3, kde je viditeľné upevnenie vlásku Bréguetovho typu, regulácia zotrvačky otáčajúcimi závažiami a páčka medzi šesťhranným planetovým kolom a kulisou s vačkou na hriadeli stúpajúceho kola pre generáciu konštantných impulzov. Na obrázku č.5 je schematický explodovaný pohľad na súčiastky tourbillonu, doplneného mechanizmom pre konštantné impulzové sily.


  Veľkým prekvapením je však pohľad na zadnú stranu hodiniek (obrázok č.2), ktorá ukazuje mapu hviezdnej oblohy vrátane hraníc obzoru nad miestom, ktoré si môže zákazník pri objednávke hodiniek zvoliť (na obrázku sú uvedené globálne súradnice patriace sídlu hodinárskej manufaktúre - mestu Schaffhausen). Zadná strana je venovaná hviezdnej mape nad zvoleným miestom, ktoré je charakterizované globálnymi súradnicami zvoleného miesta a času podľa večného kalendára s informáciami o dňoch v roku. Hviezdna mapa sa otáča podľa siderického času, kalendárové dáta sú naznačené v okienkach na obvode. Na tomto obvode sú tiež vyznačené hodiny siderického a stredného slnečného času, v malých okienkach tiež dni v roku a naviac je údaj LY (Leap Year) jedenkrát za štyri roky pripomína prestupný rok. Pomocou polarizačný filtrov sa mení zafarbenie okienka oblohy: obrázok č.2 ukazuje oblohu s modrým pozadím pre deň. V priebehu dňa sa farba mení od modrého pozadia k šedému pre súmrak a so šedým pozadím pre noc. Horní pohľad na kaliber 94900 vrátane vloženého tourbillonu ukazuje obrázok č. 4. Pre zvlášť náročných zákazníkov je možné hodinky IWC Portuguese Siderale Scafusia doplniť luxusnou skrinkou s automatickým naťahovaním a projekciou (obrázok č.6).


  Obrázok 1
  Obrázok 2
  Obrázok 3
  Obrázok 4
  Obrázok 5
  Obrázok 6

 • Hovoriť niečo na adresu hodiniek je zbytočné pretože nič iné ako slová chváli a obdivu sa napísať ani nedá. :) Ja sa ale zastavím u toho, o čom sa nehovorí a možno to ani pre veľa ľudí dôležité nie je. Myslím si však opak. Reč je o tom ako sú hodinky balené, teda v čom nám prídu. Podľa mňa je to veľmi podstatné pretože to utvára ten pred-prvotný dojem z hodiniek. Napadlo ma to u týchto hodiniek obzvlášť pretože, ako vidíte, je to na tej najvyššej úrovni. Radosť nato pozerať aj bez hodiniek :)