Viennatime 2014 (14 Nov 2014, 11:00 - 16 Nov 2014, 18:00)

Letisko Sliač