Lunety

 • Luneta je dnes už bežnou súčasťou mnohých náramkových hodiniek. Nebolo tomu tak vždy, aj lunety prešli svojim postupným vývojom až do dnešnej podoby. Lunety na hodinkách môžu plniť jednu ale aj viacero z týchto troch funkcií:


  - Ochranná
  - Estetická
  - Poskytovanie informácii


  Ochranná funkcia lunety spočíva hlavne v zabránení poškodenia sklíčka a puzdra hodiniek tak, že luneta sama absorbuje náraz a odnesie si to aj prípadným poškodením. Z Estetického hľadiska môže luneta významným spôsobom ovplyvňovať vzhľad hodiniek. Môžeme sa stretnúť s rôznymi druhmi zdobenia. Od jednoduchých povrchových úprav až po vykladanie drahými kovmi a kameňmi v týchto prípadoch ide zväčša o čisto estetické úpravy bez väčšieho funkčného významu. Luneta však môže byť vyhotovená aj tak aby pri správnom nastavení a používaní bola zdrojom informácií. Vo svojej podstate aj luneta vyhotovená vo funkčnom duchu ako napríklad lunety na potápačských hodinkách, tachymetrické lunety, GMT a pod. vytvárajú a dopĺňajú ciferník a celkový dizajn každých hodiniek. Takže estetická a funkčná stránka ide skoro vždy ruka v ruke. Najmä keď sa človek zamyslí nad tým koľko vlastníkov napr. potápačských hodiniek sa naozaj venuje aktívnemu potápaniu.
  Pre podrobnejšie popis delíme lunety na:


  Vonkajšie
  - pevné
  - otočné (jedným alebo oboma smermi)
  Vnútorné
  – pevné
  - otočné (jedným alebo oboma smermi)


  Určiť, ktorý výrobca ako prvý prišiel s nápadom otočnej lunety je obtiažne. Niektoré názory sa prikláňajú k tomu, že to boli dnes už etalóny kategórie potápačských hodiniek ako Rolex Submariner (Turn-O-Graph), Blancpain Fifty Fathoms začiatkom päťdesiatych rokov. Iné názory hovoria o dnes už neexistujúce modeloch a výrobcoch z konca tridsiatych rokov. Prvé lunety však mali jeden spoločný znak. Boli rozdelené na 60 dielikov a zväčša používané na hodinkách so zvýšenou vodotesnosťou. Tak sa dostávame ku kategórii luniet používaných na potápačských hodinkách.


  Potápačské (Dive) lunety


  Tieto lunety sú rozdelené na 60 dielikov. Prvý bod teda hodnota nula je od ostatných hodnôt uvedených na lunete značne výraznejší niekedy obsahuje aj luminescentný prvok. Otočná je luneta len proti smeru hodinových ručičiek a to z bezpečnostných dôvodov aby nedošlo pri náhodnom posunutí k prekročeniu vopred stanoveného časového úseku. Môže teda dôjsť len k jeho skráteniu. Používanie je jednoduché stačí mať vymedzený časový úsek, ktorý chceme namerať a presunúť počiatočný bod nula na lunete tak aby sa prekrýval s minútovom ručičkou. Zvyšok práce už urobí minútová ručička, ktorá postupne doputuje k nami zvolenému počtu minút na lunete. Tak je možné ustriehnuť čas pri ponoroch do rôznych hĺbok a v spolupráci s potápačskými tabuľkami sa napr. vyhnúť dekompresným procedúram. Logicky je využitie tejto lunety oveľa väčšie od varenia asi až po to potápanie. Nevýhodu vidím asi v tom, že nie je možné sledovať väčší úsek ako 60 minút.  Rolex Submariner


  Tachymeter


  Tachymeter je stupnica, ktorá sa nachádza na lunete u analógových chronografov. Primárne slúži na meranie rýchlosti na základe uplynutého času, pričom dráha je pevne určená. (kilometer, míľa a pod.). Problémom je to, že stupnica tachymetra začína na hodnote 60. Ak meriame menšiu rýchlosť ako napr. 60 km/h potrebujeme skrátiť meraný úsek. Aby sme mohli meranie označiť za presné, musí byť v časovom intervale 7,2s do 60s. Tachymeter je možné použiť aj pri iných výpočtoch ako výpočet spotreby paliva, koľko výrobkov vyjde z výrobnej linky a podobne. Napriek širokému uplatneniu sa tachymeter v praxi takmer nevyužíva z dôvodu obmedzeného merateľného časového intervalu a problémom s určením dĺžky meranej dráhy. Na hodinkách sa preto vyskytuje skôr ako "estetický doplnok".  Omega Speedmaster Professional


  Lunety umožňujúce výpočty


  Túto časť by som rád venoval lunetám, ktoré sú nápomocné pri rôznych druhoch výpočtov. Základom v tejto kategórii by mohla byť luneta označovaná aj ako E6B, ktorej pôvod môžeme hľadať v logaritmickom a leteckých navigačných pravítkach. Pomocou tejto lunety je možné uskutočňovať základné matematické operácie ako násobenie a delenie, konverziu mien a určovať čas, rýchlosť, vzdialenosť a spotrebu paliva za letu. Popisovať podrobne uskutočňovanie jednotlivých výpočtov asi v tomto článku nemá zmysel. Pre tých, ktorých neuspokojím len strohými informáciami prikladám pár odkazov na video ukážky:


  1. základné matematické operácie http://www.youtube.com/watch?v=F-XxsXp5TEQ
  2. konverzia mien http://www.youtube.com/watch?v=8ECI4O34_A8&feature=related
  3. určovanie času, rýchlosti a vzdialenosti http://www.youtube.com/watch?v=0fOxQLfjYWY&feature=related
  4. spotreba paliva http://www.youtube.com/watch?v=PPbxHJXEZlY&feature=related  Breitling navitimer (E6B luneta)


  E. T. O. (Estimated time over) je ďalším typom lunety pomocou ktorej môžeme vypočítať základné charakteristiky pre let ako čas, vzdialenosť a rýchlosť. Vaše hodinky môžu disponovať aj lunetou pomocou ktorej budete schopný odčítať rozdiel v nadmorskej výške v súlade so zmenami tlaku vzduchu, alebo ďalší typ lunety vám poskytne informácie o bočnom vetre a korekcii skutočnej rýchlosti, uhle znosu a pod.
  Za pomoci lunety „sunset“ hodinky ukazujú čas západu slnka 15 deň každého mesiaca vo vybraných miestach na zemi. Táto funkcia používaná v letectve je užitočná pre pilotov lietajúcich podľa pravidiel letu za vidu (VFR – Visual Flight Rules), ktorý sa musia dostať na cieľové letisko 30 minút pred západom slnka.
  Existujú však aj lunety, ktoré sú nápomocné námorníkom napríklad pri súťažiach plachetníc. Lunety umožňujú prevádzať presný odpočet jednotlivých štartovacích procedúr. Rôznorodosť v tejto kategórii veľmi dobre dokumentuje napríklad výrobné portfólio hodiniek spoločnosti Hamilton.  Hamilton Khaki Aviation QNH (luneta na určovanie rozdielov nadmorskej výšky v súlade so zmenami tlaku vzduchu)


  GMT


  V hodinkovom odvetví sa pojem GMT (Greenwich mean time) vzťahuje k hodinkám, ktoré ukazujú v rovnakom okamihu dve alebo viac časových pásiem. Plocha GMT lunety je najčastejšie rozdelená na 24 dielov. Existujú však aj GMT hodinky s lunetou rozdelenou na 12 dielov. Spôsob znázornenia rôznych časových pásiem záleží aj od celkovej konštrukcie hodiniek. Hodinky v tomto prípade môžu byť vyhotovené klasicky tri ručičky, štyri ručičky (jedna ručička tzv. GMT ručička ukazuje 24 hodinový čas, to znamená, že ciferník obehne raz za 24 hodín), štyri ručičky ako v predchádzajúcom prípade avšak hodinovú ručičku je možné nastaviť nezávisle (pri povytiahnutí korunky je možné hodinovú ručičku otáčať bez vplyvu na ostatné ručičky).
  Pri nastavení hodiniek bez znázornenia iných časových pásiem nás GMT ručička informuje len o tom, či je napr. 10 hodín doobeda alebo poobede (AM / PM). Rôzne časové pásma je potom možné nastavovať pomocou kombinácii nezávislého posúvania hodinovej ručičky (1 časové pásmo), pričom GMT ručička na ciferníku ukazuje pôvodné časové pásmo (2 časové pásmo) a prípadným prestavením lunety je možné nastaviť ďalšie časové pásmo (3 časové pásmo). Tento v jednoduchosti opísaný princíp nastavenia GMT hodiniek nie je jediný ale principiálne sú si všetky postupy podobné. Problémom môže byť zvyknúť si na zložitejšie odčítavanie času. V neposlednom rade je možné hodinky s GMT ručičkou použiť aj na určovanie svetových strán. Keď hodinky nastavíme na lokálny čas jedného časového pásma. Otočíme hodinky tak aby GMT ručička smerovala na slnko potom sa na 12 hodine bude nachádzať sever. Ak hodinky natočíme tak aby hodinová ručička mierila na slnko tak sever bude ukazovať GMT ručička. Platí však obmedzenie, že určovanie svetových strán týmto spôsobom je možné len medzi obratníkom raka a severným polárnym kruhom, teda v našich zemepisných šírkach. Na južnej pologuli stačí ak nasmerujeme index 12 hodiny na slnko a GMT ručička ukazuje juh.  Steinhart GMT - OCEAN 1  Seiko 5 SRP 127K


  Kompasové lunety


  Na povrchu kompasovej lunety sú vyznačené svetové strany niekedy doplnené o hodnoty príslušných uhlov. Tieto lunety sú nám nápomocné pri určovaní svetových strán za pomoci slnka a zjednodušujú nám tak prípadnú orientáciu v teréne. Na severnej pologuli pri nasmerovaní hodinovej ručičky na slnko v stredu uhlu vytvorenom medzi indexom 12 hodiny a hodinovou ručičkou je juh. Na južnej pologuli ak nasmerujeme index 12 hodiny na slnko tak sever leží v strede uhla medzi indexom 12 hodiny a hodinovou ručičkou.  Seiko SARB047 Alpinist


  V tomto článku som sa snažil popísať vývoj, rozdelenie a načrtnúť aj spôsob použitia luniet na analógových hodinkách. Určite sa mi túto tému nepodarilo vyčerpať dostatočne. Preto, každý kto má prípadne ďalšie poznatky a postrehy k danej problematike nech prispeje svojou troškou do tohto vlákna a v konečnom dôsledku pomôže rozšíriť obzory členov aj nečlenov fóra

 • "fermuello" napísal:

  nečítal som článok ale sú aj také lekárke na výpočet pulzu ....ak to tam máš tak sry


  Nie, nemám bohužiaľ. Zatiaľ som sa stým ani nestretol. No som rád za tvoj postreh. Pokojne sem hoď viac informácii najlepšie aj foto.
  Viem, že ty na to písanie veľmi nie si ;) , ale bol by som veľmi rád ak by sa toto vlákno naďalej rozvíjalo príspevkami od členov fóra o ďalších možnostiach využitia luniet. Vytvoril by sa tak ucelenejší prehľad, ktorý môže slúžiť ako významný zdroj informácií pri rozhodovaní o kúpe hodiniek a pod.

 • "esqueleto" napísal:

  Kde na to chodíš EDY? Je to :.s::.u::.p::.e::.r::super:


  Poslednú dobu mám len viac voľného času ako by som si prial... :) a ako som už písal tak je to len taky základ, ktorý by sa mohol nabaľovať.

 • Mňa najviac teší, že dnes tu pribúdajú informácie, ktoré som nevedel nájsť vo svojich "hodinkozavisláckých" začiatkoch. Toto fórum sa stáva skvelým miestom pre začiatok "hodinofóbie", takže vám fandím chlapci, nech prinesiete čo najlepší článok. Držte sa :super: .

Letisko Sliač